zychowicz poleca
Oświadczenie
29-01-2019

Daleszyce 28-01-2019

Oświadczenie

 

Firma Zychowicz oświadcza, że spełnia wszelkie kryteria bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt określone w przepisach prawa żywnościowego. Do ubojni trafiają wyłącznie zwierzęta zdrowe, którym zapewniane są odpowiednie warunki do odpoczynku i minimalizacji stresu przedubojowego.

Cały proces uboju, w którym wyróżniamy następujące etapy kontroli takie jak: badanie zwierząt na etapie przyjęcia do zakładu i kontrola dokumentacji, bieżąca kontrola weterynaryjna zwierząt w trakcie ich pobytu w zakładzie, nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem czynności ubojowych, badanie tusz i ocena mięsa, są pod stałym nadzorem urzędowych lekarzy weterynarii, co gwarantuje, że mięso i nasze wyroby są zgodne ze wszelkimi kryteriami prawa żywnościowego i są bezpieczne dla konsumentów.

Wszyscy pracownicy zajmujący się zwierzętami posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane podczas opieki nad zwierzętami i wykonują swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny stres, zranienie lub cierpienie zwierząt. Firma współpracuje jedynie ze stałymi kwalifikowanymi dostawcami żywca gwarantującymi zapewnienie humanitarnego transportu zwierząt.

 

 

Prezes zarządu

Henryka Zychowicz

Powrót - Zychowicz, Daleszyce!
Zapraszamy do sklepów - Zychowicz, Daleszyce!